Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

p.o. Ordynatora - lek. med. Dariusz Nawara

Z-ca p.o. Ordynatora - lek. med. Stanisław Polewka

tel. lekarze: (77) 48-01-126

 


Położna koordynująca - Bernarda Sawicka

tel. oddziałowa (77) 48-01-124

tel. położne (77) 48-01-125

e-mail: gin.pol@szpitalglubczyce.pl

e-mail sekretariat medyczny: sekretariat_med@szpitalglubczyce.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML