Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU PRZYJĘCIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU PRZYJĘCIA DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO

Wniosek o wydanie skierowania do ZOL

Wywiad pielęgniarski

Zaświadczenie lekarskie

Skierowanie do ZOL

Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL

Oświadczenie

 

DOCwniosek_o_wydanie_skierowania_do_zakładu_opiekuńczo-leczniczego.doc

DOCWywiad_pielęgniarski.doc

DOCZaświadczenie_lekarskie_2.doc

DOCskierowanie_do_ZOL.doc

DOCKarta_oceny_świadczeniobiorcy_kierownego_do_ZOL.doc

DOCOświadczenie.doc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML