Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ISO 14001

ISO 14001

JPEGCERTYFIKAT ISO 14001:2015 Certyfikat ważny od: 20-07-2020 Certyfikat ważny do: 19-07-2023
 

CERTYFIKAT

ISO 14001:2015

DEKRA Certification Sp. Z o.o. niniejszym potwierdza, że organizacja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach

Zakres certyfikacji:

Leczenie stacjonarne: Izba Przyjęć, Oddział Chorób Wewnętrznych, Neonatologiczny, Ginekologiczno-Położniczy, Neurologiczny, Pediatryczny, Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny z Centralną Sterylizatornią, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: Poradnie: Neurologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc, Dermatologiczna, Otolaryngologiczna, Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno-Położnicza (K), Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Urologiczna, Zdrowia Psychicznego, Kardiologiczna, Nefrologiczna. POZ, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, profilaktyka, rehabilitacja lecznicza ambulatoryjna, diagnostyka w tym diagnostyka laboratoryjna, obrazowa i endoskopowa. Pracowania EEG, Pracownia EKG, hospicjum domowe, opieka długoterminowa stacjonarna i domowa, transport medyczny, transport sanitarny, szkoła rodzenia (1), ratownictwo medyczne(2).

Certyfikowana siedziba:

PL - 48-100 Głubczyce, ul. Marii Skłodowskiej Curie 26 (1,2)

PL – 48-130 Kietrz, ul. Kościelna 1 (2)

Wdrożyła system zarządzania jakością zgodnie z ww. normą i skutecznie go realizuje. Wynik auditu udokumentowano w raporcie nr W-A464011/B3/U/14001.

Nr rejestracyjny certyfikatu: 000711134/3  Certyfikat ważny od: 20-07-2020

Ważność poprzedniego certyfikatu: 19-07-2020 Certyfikat ważny do: 19-07-2023

DEKRA Certification Sp. z o.o. Wrocław; 13-07-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML