Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

 

Sprawy interesantów są przyjmowane i załatwiane zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.

Interesanci są przyjmowani przez pracowników od poniedziałku do piątku w godz. 07:25-15:00.

Przyjmowanie skarg i wniosków przez Dyrekcję SPZOZ w Głubczycach w czwartki od 14:00 do 15:00

Informacja na jakim etapie znajduje się sprawa jest udostępniana  telefonicznie we właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej.

Wersja XML