Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie pacjenta dotyczące informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej

Oświadczenie pacjenta dotyczące informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej
wzór oświadczenia w załaczniku

 zgodnie z § 8 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.z 2010 r.  nr 251, poz. 1679 z późn. zm.)


 

 

 

 

 

 
Wersja XML