Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

4

DOCPN 1 I 18 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 oraz 3.doc
DOCPN 1 I 18 Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części nr 1 oraz nr 3.doc
DOCPN 1 I 18 Informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 2 oraz nr 4.doc
DOCPN 1 I 18 Informacja z otwarcia ofert.doc
DOCPN 1 I 18 Informacja z otwarcia ofert.doc
DOCPN 1 I 18 Modyfikacje treści SIWZ 20.03.2018r.doc
DOCPN 1 I 18 Modyfikacje treści SIWZ 22.02.2018r.doc
DOCPN 1 I 18 Modyfikacje treści SIWZ 26.01.2018r.doc
DOCPN 1 I 18 SIWZ.doc
DOCPN 1 I 18 SIWZ.doc
DOCPN 1 I 18 SIWZ.doc
DOCPN 1 I 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.doc
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500031756-N-2018.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500034595-N-2018.pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500035870-N-2018.pdf
PDFOpublikowane w DUUE ogłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFOpublikowane w DUUE Ogłoszenie zmian, dodatkowych informacji.pdf
PDFOpublikowane w DUUE Ogłoszenie zmian, dodatkowych informacji 22.03.2018r.pdf
 

 

 

DOCXzałącznik nr A.1 do SIWZ - Stojak do kroplówek.docx
DOCXzałącznik nr A.2 do SIWZ - Defibrylator przenośny.docx
DOCXzałącznik nr A.3 do SIWZ - Kardiomonitor.docx
DOCXzałącznik nr A.4 do SIWZ - Diatermia.docx
DOCXzałącznik nr A.5 do SIWZ - Wózek anestezjologiczny.docx
DOCXzałącznik nr A.6 do SIWZ - Respirator.docx
DOCXzałącznik nr A.7 do SIWZ - Pompa infuzyjna.docx
DOCXzałącznik nr A.8 do SIWZ - Lampa operacyjna LED.docx
DOCXzałącznik nr A.9 do SIWZ - Ssak próżniowy.docx
DOCXzałącznik nr A.10 do SIWZ - Myjnia automatyczna.docx
DOCXzałącznik nr A.11 do SIWZ - Stół operacyjny.docx
RTFzałącznik nr A.12 do SIWZ - Łóżko pooperacyjne elektryczne.rtf
DOCXzałącznik nr A.13 do SIWZ - Aparat do znieczulania.docx
DOCXzałącznik nr B do SIWZ - Myjnia automatyczna do endoskopów, część nr 2.docx
DOCzałącznik nr C do SIWZ - Aparat RTG, część 3.doc
DOCzałącznik nr D do SIWZ - Zestaw endoskopowy, część nr 4.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ.doc
PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZa.pdf
 

 

 

DOCPN 1 I 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.doc
DOCzaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ.doc
DOCzaktualizowany załącznik nr 6 do SIWZ.doc
DOCzaktualizowany załącznik nr C do SIWZ - Aparat RTG, część 3.doc
DOCzaktualizowany załącznik nr D do SIWZ - Zestaw endoskopowy, część nr 4.doc

 

 

DOCPN 8 V 18 SIWZ.doc
 

 

DOCPN 7 V 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 04.06.2018r.doc
DOCPN 7 V 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 30.05.2018r.doc
DOCPN 7 V 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 30.05.2018r.doc
PDFPN 7 VII 15 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

 

 

DOCPN 5 IX 17 SIWZ.doc

 

 

DOCXPN 12 IX 18 Modyfikacje treści SIWZ.docx
DOCPN 12 IX 18 SIWZ.doc
 

DOCPN 12 IX 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 17.09.2018r.docx.doc
 

 

 

 

DOCPN 2 II 18 SIWZ.doc
DOCPN 2 II 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.doc
DOCPN 2 II 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.doc
DOCPN 2 II 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.doc
DOCPN 2 II 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.doc

 

 

DOCPN 11 VIII 18 SIWZ.doc

 

RARzałącznik nr 13 do SIWZ Dokumentacja projektowa.rar
PDFzałącznik nr 12 do SIWZ STWiORB.pdf
PDFzałącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót.pdf
DOCzałącznik nr 7 do SIWZ.doc
DOCPN 11 VIII 18 SIWZ.doc
DOCOgłoszenie o zamówieniu nr nr 610435-N-2018.doc

DOCXPN 11 VIII 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 13.09.2018r.docx

 

 

DOCPN 15 X 18 SIWZ.doc
DOCXPN 15 X 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.docx

 

DOCXPN 15 X 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.docx
DOCPN 15 X 18 SIWZ.doc
DOCPN 15 X 18 Informacja z otwarcia ofert.doc

 

 

 

 

 

DOCXzałącznik nr A do SIWZ - Sterylizator parowy.docx
DOCPN 20 XII 18 SIWZ.doc
 

DOCPN 2 I 19 SIWZ.doc
 

 

DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ.doc
DOCzałącznik nr 3 do SIWZ - Formularz JEDZ.doc

 

DOCPN 9 VI 19 SIWZ.doc
 

 

 

PDFOpublikowane w DUUE Ogłoszenie o zamówieniu 2018-OJS225-514174-pl.pdf
DOCXzałącznik nr C do SIWZ - Ogólny opis projektu.docx
RARczęść nr 1 - Zakup, instalacja, szkolenie, wdrożenie systemu do elektronicznego obiegu dokumentów.rar
RARczęść nr 2 – Elektroniczny obieg dokumentów.rar
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_dfc56bc9-f568-4e5a-91fa-ca2cc978291a.asc
DOCPN 17 XI 18 SIWZ.doc
PDFPrzesłane do DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
DOCXPN 17 XI 18 Modyfikacje treści SIWZ 31.12.2018r..docx
PDFOpublikowane w DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
DOCXPN 17 XI 18 Modyfikacje treści SIWZ 11.01.2019.docx
PDFPrzesłane do DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
PDFOpublikowane w DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
DOCXzałącznik nr A.1 do SIWZ - Opis oprogramowania aplikacyjnego po zmianach.docx
DOCXzałącznik nr A.3 do SIWZ - Opis oprogramowania części administracyjnej po zmianach.docx
DOCzałącznik nr B.1 do SIWZ - Opis oprogramowania EOD po zmianach.doc
DOCzałączniki nr 6a i 6b do SIWZ po zmianach.doc
DOCPN 17 XI 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.doc
DOCzałączniki nr 6a i 6b do SIWZ po zmianach.doc
PDFPrzesłane do DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
DOCXPN 17 XI 18 Wyjaśnienia treści SIWZ.docx
PDFOpublikowane w DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji 23.01.2019r.pdf
ASCKluczPub_Oferta_PostepowanieID_cabda804-fce0-4f77-a57e-a19c397982ff.asc
PDFPrzesłane do DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
DOCXPN 17 XI 18 Modyfikacje treści SIWZ.docx
PDFOpublikowane w DUUE Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.pdf
DOCXPN 17 XI 18 Informacja z otwarcia ofert.docx
 

DOCPN 2 I 19 Informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 1, 3 oraz 5.doc
DOCPN 2 I 19 Informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 1, 3 oraz 5.doc
DOCPN 2 I 19 Informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 2.doc
DOCPN 2 I 19 Informacja o wyniku postępowania w zakresie części nr 4.doc
DOCPN 2 I 19 Informacja z otwarcia ofert.doc
ODTPN 2 I 19 Modyfikacje treści SIWZ.odt
DOCPN 2 I 19 SIWZ.doc
ODTPN 2 I 19 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.odt
ODTPN 2 I 19 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ.odt
 

 

DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 560891-N-2019.docx
 

 

 

 

PDFOpublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
DOCPN 8 V 18 SIWZ.doc
DOCXzałącznik nr A.5 do SIWZ - Respirator.docx
DOCXzałącznik nr A.6 do SIWZ - Ssak próżniowy.docx
RTFzałącznik nr A.7 do SIWZ - Łóżko pooperacyjne elektryczne.rtf
DOCXzałącznik nr A.8 do SIWZ - Aparat do znieczulania.docx
DOCXzałącznik nr B.1 do SIWZ - Defibrylator przenośny.docx
DOCXzałącznik nr B.2 do SIWZ - Pompa infuzyjna.docx
DOCXzałącznik nr B.3 do SIWZ - Lampa operacyjna LED.docx
DOCXzałącznik nr B.4 do SIWZ - Myjnia automatyczna.docx
DOCXzałącznik nr B.5 do SIWZ - Stół operacyjny.docx
DOCzałącznik nr C do SIWZ - Aparat RTG.doc
DOCzałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz JEDZ.doc
PDFzałącznik nr 3 do SIWZ - Instrukcja wypełniania JEDZa.pdf
DOCXzałącznik nr A.1 do SIWZ - Stojak do kroplówek.docx
DOCXzałącznik nr A.2 do SIWZ - Kardiomonitor.docx
DOCXzałącznik nr A.3 do SIWZ - Diatermia.docx
DOCXzałącznik nr A.4 do SIWZ - Wózek anestezjologiczny.docx

 

DOCPN 8 V 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 22.06.2018r..doc
DOCzaktualizowany 22.06.2018r. załącznik nr C do SIWZ - Aparat RTG.doc
 

 

DOCXPN 8 V 18 Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ 06.07.2018r..docx
PDFPrzesłane do publikacji w DUUE Ogłoszenie zmian, dodatkowych informacji.pdf
DOCXzałącznik nr A.1 do SIWZ - Stojak do kroplówek.docx
DOCXzałącznik nr A.2 do SIWZ - Diatermia.docx
DOCXzałącznik nr A.3 do SIWZ - Wózek anestezjologiczny.docx
DOCXzałącznik nr A.4 do SIWZ - Ssak próżniowy.docx
RTFzałącznik nr A.5 do SIWZ - Łóżko pooperacyjne elektryczne.rtf
DOCXzałącznik nr E.1 do SIWZ - Kardiomonitor.docx
DOCXzałącznik nr E.2 do SIWZ - Respirator.docx
DOCXzałącznik nr E.3 do SIWZ - Aparat do znieczulania.docx
PDFOpublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf
 

Wersja XML