Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

STATUS PRAWNY

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Głubczycach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, działającym na podstawie:

1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.).

 

2) Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. nr 96 poz. 593 z późn. zm.)

 

3) Zarządzenia Wojewody Opolskiego nr 78/98 z dnia 07 sierpnia 1998r. w sprawie przekształcenia Zespołów Opieki Zdrowotnej w Głubczycach w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

4)  Statutu.

 

Organem założycielskim i sprawującym nadzór nad Szpitalem jest

Powiat Głubczycki.

 

Szpital posiada osobowość prawną.

 

 

Wersja XML